FORENINGENS BESTYRELSE


BESTYRELSES-MØDER

AKTIVITETS GRUPPER


SANKT HANS.GRUPPEN  -  SIBIRIEN KUNST 6 DESIGN. -  KØNNERE BY.
VORES HISTORIE I FAXE LADEPLADS  -  FERIENS BY

GÅ MED I LUNDEN. -  BEACH PARTY  -   BEVÆGELSE I FAXE LADEPLADS

NYTÅRSKUREN


GENERAL FORSAMLINGER

-- EN PARAPLY FORENING FOR AKTIVITETS GRUPPER I BYEN

NYHEDER
FILMKLUB BUSTER

EFTERÅR 2024

Meld dig ind

eller køb gæstebillet. 

Alle ture og arrangementer er gratis!!

 

Liv I Ladepladsen har afholdt møderække fra januar til april 2014 omkring klimatilpasninger i Faxe Ladeplads med Faxe Kommune og de ni nedsatte arbejdsgrupper, 2 møder var offentlige møder for alle.

Begrebet Klimatilpasning dækker over løsninger og tiltag, der handler om at håndtere øgede vandmængder. Enten i form af stormflod, stigende vandstand ved kyster og vandløb, stigende grundvand eller som øgede mængder regnvand og hyppigere skybrud.


Formålet med arbejdsgrupperne, der repræsenterer forskellige lokaliteter i Faxe Ladeplads, er at sikre en fælles koordineret indsats mellem arbejdsgrupperne og Faxe Kommune i arbejdet med klimatilpasning, kystsikring og håndtering af overfladevand, kloak-og grundvand i Faxe Ladeplads.

Arbejdsgrupperne giver hinanden inspiration og udveksler erfaringer om kystsikring både i forhold til egen matrikel, og ved at være i dialog med Faxe Kommune.


Følg med på SN.dk. faxekommune.dk  liviladepladsen.dk og liviladepladsen på Facebook
HISTORIE og tidligere begivenheder

Besøg Det Blå Læringsrum på havnen i Faxe Ladeplads

Se filmen om Faxe Ladeplads. 

Sponseret af det lokale erhvervsliv Borger- og erhvervsforeningen, skoler, og Liv i Ladepladsen.dk

Klik på link:

Liv i Ladepladsen


 

HISTORIEN BAG:

Avisartikel fra Faxe – Haslev Posten d.6.marts 2020

Klap en fisk og leg på havnen

Faxe Ladeplads havn har en spændende kultur- og naturhistorie og et spændende liv, både over og under overfladen. Desværre er der ikke meget, der lige nu kommer til sin ret. Havnen er ikke det naturlige samlingspunkt for lokale borgere og turister, som det kunne være.

-       Men  Faxe Ladeplads havn kunne blive et samlingssted, der fortæller historier om det store skibsværft, udskibning af kalk og fiskeriet.  Mern vi mangler attraktive og inspirerende nyskabelser, som kan tiltrække flere besøgende, siger Marianne Bøyesen fra Liv i Ladepladsen

. "Liv i Ladepladsen" er en frivillig initiativgruppe, som blev dannet i 2013 og de ønsker at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads.

-Vi kommer fra en bred kreds af områdets mange fællesskaber og foreninger og ser fællesskabet og foreningslivet som en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kan udvikle sig videre på siger Marianne Bøyesen.

"Liv i Ladepladsen" har i flere projekter arbejdet sammen med Faxe Kommune i forhold til udviklingsstrategien i Faxe Ladeplads. Gruppen har nu dannet en styregruppe i  samarbejde med børnehuset Mælkevejen, kommunens naturvejleder, Faxe Ladeplads sejlklub og havnen.

I dag er havnen primært et sted for sejlere og fiskere men Liv i Ladepladsen søger Realdania’s kampagne ”skab underværker”  om støtte til et inspirerende sted i havnen. Noget der kaldes ”Det blå Læringsrum”.

Der skal være et maritimt uderum med mulighed for klatring og andre fysiske aktiviteter, et legeskib, en åleruse og  en glidebane.
- Vi skal osse have et ”Rørebassin” – ”Klap en Fisk”, udført i træ eller metal som kan tåle vejr og vind fra Østersøen, siger Marianne Bøyesen.
Der skal være vandlegeudstyr , både til illustration af vand og sands bevægelse, det man kalder erosionslære.
En Info-tematavle om skibsværftet og fiskeriets historie i Faxe Ladeplads og et
uderum der motiverer både børn og voksne til bevægelse. Det kan blive en løftestang for mere friluftsliv blandt lokalområdets børn. Der bliver i projektet et læringspotentiale omkring havnens udvikling og historie. Det blå Læringsrum kan bruges, som en aktiv ressource til at udvikle byens identitet.

Aktiviteterne skal vække nysgerrigheden hos børn og voksne for den fælles lokale historie (skibsværftet, fiskeriet og kalkudvindingen) . Der skal være skulpturer , f.eks. af skonnerten Thyra, der både fortæller en historie og bliver et legende vartegn for området.
Faxe Kommunes Naturvejleder er inddraget i planlægning af aktiviteter og kommunen har været inddraget i forhold til at forpligte kommunen til at tage hånd om parkerings-forholdene ved havnen, hvor der er behov udvidelse af det areal, som skal indeholde redskaber til de fysiske aktiviteter. I Helhedsplanen for Faxe Ladeplads fra 2018  er lystbådehavnen udpeget som et af 6 steder i byen, som har et stort potentiale i forhold til at formidle byens historie og være et samlingssted i byen med sin helt egen karakter og stemning.

Her kan kommunens borgere hjælpe os på vej med ansøgningen, siger Marianne Bøyesen. Gå ind på Realdania:  www.underværker.dk og søg under projekteterne. Find Det Blå Læringsrum og giv os et like og meget gerne gode kommentarer.


VIDEOER FRA FAXE LADEPLADS

 LIV I LADEPLADSEN VAR INDSTILLET TIL TURISMEPRIS 2023


  1. Erhvervs prisuddelingen 2023  var den 16. november 2023 på Rønnede Kro.