LIV i LADEPLADSEN

ARBEJDSGRUPPER

FORENINGENS BESTYRELSE

NYHEDER

Gåmedilunden er en forening, der primært står for en årligt tilbage-

vendende mini-festival i Faxe Ladeplads.


 Vi ønsker, at børnefamilierne får en rigtig god grund til at bevæge sig ud.


De vil i så fald havne i et rum med en afslappet atmosfære, hvor der er fokus på bæredygtighed, musikalske oplevelser, workshops og kunstinstallationer.

I kan læse mere på vores hjemmeside gåmedilunden.dk


Planlægning af endnu en Kulturnat i

Faxe Ladeplads, fredag, d. 2. september 2022, klokken 17.00 - 23.00, er gået i gang.

Liv i Ladepladsen  samarbejder med Faxe Kommune, Borger- og Erhvervs-Foreningen, kirken, de erhvervs-

drivende og alle foreningerne i byenpå at skabe endnu en oplevelsesrig Kulturnat for alle aldre med udgangs-punkt i Lunden.

Programmet vil senere kunne læses her på siden.

Venligst Koordineringsgruppen

Borger- og Erhvervsforeningen og Liv i Ladepladsen

Ny efterårssæson i

filmklub BUSTER

4 film for 360 kronerSå er platformen til vandlegs redskaberne klar til montering!

Stor tak til frivillig arbejdskraft af lokale borgere!


DET BLÅ LÆRINGSRUM er godt i gang på havnen i Faxe Ladeplads,

efter en bevilling på næsten 1 million kroner fra Nordea fonden. Det er firmaet Arch Play fra Næstved, der udfører opgaven. 

FORVENTET ÅBNING ER 1. JULI.

Der opstilles plancher og information på redskaberne, der fortæller Faxe Ladeplads Havns historie som skibsværft og udskibning af kalk. En model af den tyske ubåd, der sænkede skonnerten Thyra under 2. verdenskrig vil indgå i rummet, og der vil være et “ rørebassin “, hvor der leges med vandets forløb igennem sluser. 

Læringsrummet er for børn i børnehave- og indskolingsalderen og kan frit benyttes af besøgende børn på havnen. 

Foreningen LIV i LADEPLADSEN er en paraply organisation for aktive arbejdsgrupper i

Faxe Ladeplads.
Foreningens visioner er:
• Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser!
• Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling!