FORENINGENS BESTYRELSE


BESTYRELSES-MØDER

AKTIVITETS GRUPPER


SANKT HANS.GRUPPEN  -  SIBIRIEN KUNST 6 DESIGN. -  KØNNERE BY.
VORES HISTORIE I FAXE LADEPLADS  -  FERIENS BY

GÅ MED I LUNDEN. -  BEACH PARTY  -   BEVÆGELSE I FAXE LADEPLADSGENERAL FORSAMLINGER

NYTÅRSKUREN

-- EN PARAPLY FORENING FOR AKTIVITETS GRUPPER I BYEN

NYHEDER

 FILMKLUBBEN BUSTER EFTERÅR 2023

Læs om det nye spændende efterårsprogram!


Meld dig ind eller køb gæstebillet til en film. 

Se filmen om Faxe Ladeplads. 

Sponseret af det lokale erhvervsliv Borger- og erhvervsforeningen, skoler, og Liv i Ladepladsen.dk

Klik på link:

Liv i Ladepladsen


 

Besøg Det Blå Læringsrum på havnen i Faxe Ladeplads

HISTORIEN BAG:

Avisartikel fra Faxe – Haslev Posten d.6.marts 2020

Klap en fisk og leg på havnen

Faxe Ladeplads havn har en spændende kultur- og naturhistorie og et spændende liv, både over og under overfladen. Desværre er der ikke meget, der lige nu kommer til sin ret. Havnen er ikke det naturlige samlingspunkt for lokale borgere og turister, som det kunne være.

-       Men  Faxe Ladeplads havn kunne blive et samlingssted, der fortæller historier om det store skibsværft, udskibning af kalk og fiskeriet.  Mern vi mangler attraktive og inspirerende nyskabelser, som kan tiltrække flere besøgende, siger Marianne Bøyesen fra Liv i Ladepladsen

. "Liv i Ladepladsen" er en frivillig initiativgruppe, som blev dannet i 2013 og de ønsker at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads.

-Vi kommer fra en bred kreds af områdets mange fællesskaber og foreninger og ser fællesskabet og foreningslivet som en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kan udvikle sig videre på siger Marianne Bøyesen.

"Liv i Ladepladsen" har i flere projekter arbejdet sammen med Faxe Kommune i forhold til udviklingsstrategien i Faxe Ladeplads. Gruppen har nu dannet en styregruppe i  samarbejde med børnehuset Mælkevejen, kommunens naturvejleder, Faxe Ladeplads sejlklub og havnen.

I dag er havnen primært et sted for sejlere og fiskere men Liv i Ladepladsen søger Realdania’s kampagne ”skab underværker”  om støtte til et inspirerende sted i havnen. Noget der kaldes ”Det blå Læringsrum”.

Der skal være et maritimt uderum med mulighed for klatring og andre fysiske aktiviteter, et legeskib, en åleruse og  en glidebane.
- Vi skal osse have et ”Rørebassin” – ”Klap en Fisk”, udført i træ eller metal som kan tåle vejr og vind fra Østersøen, siger Marianne Bøyesen.
Der skal være vandlegeudstyr , både til illustration af vand og sands bevægelse, det man kalder erosionslære.
En Info-tematavle om skibsværftet og fiskeriets historie i Faxe Ladeplads og et
uderum der motiverer både børn og voksne til bevægelse. Det kan blive en løftestang for mere friluftsliv blandt lokalområdets børn. Der bliver i projektet et læringspotentiale omkring havnens udvikling og historie. Det blå Læringsrum kan bruges, som en aktiv ressource til at udvikle byens identitet.

Aktiviteterne skal vække nysgerrigheden hos børn og voksne for den fælles lokale historie (skibsværftet, fiskeriet og kalkudvindingen) . Der skal være skulpturer , f.eks. af skonnerten Thyra, der både fortæller en historie og bliver et legende vartegn for området.
Faxe Kommunes Naturvejleder er inddraget i planlægning af aktiviteter og kommunen har været inddraget i forhold til at forpligte kommunen til at tage hånd om parkerings-forholdene ved havnen, hvor der er behov udvidelse af det areal, som skal indeholde redskaber til de fysiske aktiviteter. I Helhedsplanen for Faxe Ladeplads fra 2018  er lystbådehavnen udpeget som et af 6 steder i byen, som har et stort potentiale i forhold til at formidle byens historie og være et samlingssted i byen med sin helt egen karakter og stemning.

Her kan kommunens borgere hjælpe os på vej med ansøgningen, siger Marianne Bøyesen. Gå ind på Realdania:  www.underværker.dk og søg under projekteterne. Find Det Blå Læringsrum og giv os et like og meget gerne gode kommentarer.


VIDEOER FRA FAXE LADEPLADS