LIV i LADEPLADSEN

TILBAGE TIL FORSIDEN


Referat af møde i ” Kønnere BY ” d. 21. Juni 2022


Tilstede var: Søren, Milo, Aksel, Inger og Vibeke


Vejnavne

Det er svært at få et klart billede af, hvem der står for navngivningen af veje i Faxe Ladeplads. Måske er det Teknik og miljø. Der eksisterer en gruppe om historisk  turisme og kultur der kan komme med oplæg.

Det er ikke sandsynligt, at vi kan få ændret eksisterende vejnavne, men vi kan koncentrere os om fremtidige veje, eller veje / pladser, der endnu ikke er navngivet, hvor vi gerne vil  udgøre en slags rådgivningsgruppe.

Vores vinkel på navngivning af veje er det historiske element. Aksel laver et udkast med kopi til Ole Vive.

Dataforsyingen.dk skulle være adressen for officielle stednavne (jeg kan ikke finde den. Adressen er nok forkert.)

Steder der endnu ikke er officielt navngivet omfatter: Sognerådsgården, Gefionpladsen og Lunden. Otto Mortensens mindelund, der ejes af Kalken, mangler pladsnavn. 


Bymidten

Business Faxe er ikke interesseret i de ledige bygninger i Hovedgaden: Bankbygningen og den tidligere Statoil /Circle Q tank. Det  kunne ellers være en god ide at ændre banken til boliger. Aksel skriver igen til ejeren om deres planer. Det er også muligt at en investor i byen kunne være interesseret. 


En nyttig app i arbejdet er ”Find ejeren”


Inspiration til nye projekter

Marienlyst har givet inspiration til at lave et udkigstårn og en cykelreparations stander .

Tårnet kunne placeres ved Flagstangen og cykelstanderen på Geionspladsen.

Vi arbejder videres med projektet. Vibeke undersøger reglerne for strandbyggelinien.

Vi kan evtentuelt søge Teknik og miljø om støtte til cykelstanderen.


Evt.

Vi kunne overveje et læserbrev til kommunen om midlertidig forbedring af toiletforholdene i højsæsonen ved den sydlige badebro.